Makoto Sato & Richard Comte « 11 Haïku »

Makoto Sato & Richard Comte « 11 Haïku » / nunc.007

うまさうな  雪がふうはり  ふうはりと Umasou na Yuki ga Fuuwari  Fuuwari to

稲妻や  阿吽の仁王  光る闇 Inazuma ya A-Un no Niou Hikaru Yami

しずかさや  岩にしみ入る  蝉の声 Shizukasa ya Iwa ni Shimiiru  Semi no Koe

春の海   終日のたり  のたりかな Haru no Umi  Hinemosu Notari  Notari kana

やれ打つな  蝿が手をすり  足をする Yare Utsunna Hae ga Te o Suri Ashi o Suru

菜の花や  月は東  日は西に Nanohana ya  Tsuki wa Higashi  hi wa nishi ni

名月や  池をめぐりて  夜もすがら Meigetu ya  Ike o Megurite  Yo mo Sugara

山路来て  何やらゆかし  すみれ草 Yamaji Kite  Naniyara Yukashi  Sumiregusa

五月雨を  あつめて早し  最上川 Samidare o  Atsumete Hayashi  Mogamigawa

行く春や  鳥蹄き  魚の目は泪 Yuku Haru ya  Tori Naki  Uo no Me wa Namida

荒海や  佐渡に横たふ  天の河 Araumi ya  Sado ni Yokotau  Ama no Gawa

Makoto Sato : Drums

Richard Comte : Guitar

Artwork by Florence Pauliac – florencepauliac.com

Recorded, Mixed and Mastered by Richard Comte